Advies openbaar zwembad

Aquamasters adviseert zwembaden op het gebied van veiligheid, wetgeving, kwaliteit en meer!

Bent u eigenaar of beheerder van een (semi-) openbaar zwembad, sauna of wellnesscentrum? U valt onder diverse wetgevingen waarbij u verplicht bent om te voldoen aan diverse eisen. Wij kunnen u hierover adviseren, ondersteunen en helpen om alles op orde te krijgen.

Zo bent u volgens het Drinkwaterbesluit verplicht om een risicoanalyse legionella te laten uitvoeren en een beheersplan legionella te hebben welke is opgesteld door een adviesbureau met BRL 6010 certificering. De risicoanalyse en het beheersplan legionella moeten voor de toezichthouder ter inzage liggen op de locatie van de installatie.

Heeft u tevens in één of meerdere zwembassins een aerosolvormend element? Zoals bijvoorbeeld een glijbaan, bubbelbad of watersproeiend speelelement? Dan geldt hiervoor in het kader van het Bhvbz ook een verplichting tot legionellapreventie en dient er een separate risicoanalyse (van het zwembadwater) te zijn uitgevoerd en een beheersplan op locatie aanwezig te zijn.

Wij werken samen met diverse experts en hebben jarenlange ervaring  met waterinstallaties. Hierdoor zijn wij bij uitstek in staat om u te voorzien in een risicoanalyse en een beheersplan voor legionella tegen een aantrekkelijke prijs. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om u te begeleiden bij de uitvoerende taken die beschreven staan in het  beheersplan.